Sách Ampli Hifi (2001)

Căn Bản Sửa Chữa này các hướng dẫn sửa chữa ampli đi sâu vào các chi tiết cụ thể thường gặp nhất từ các loại ampli công suất trung bình đến các loại ampli công suất lớn, và cả ampli điều khiển từ xa bằng vi xử lý (có nhấn mạnh về mạch điện). Hệ thống loa hư và và cách sửa như thế nào cũng được phân tích rõ ràng đầy đủ.

Tập 1: https://drive.google.com/file/d/1HPLPg4NXi2oZWEWYezH4tYeYO8_YDXtI/view?usp=sharing

Tập 2: https://drive.google.com/file/d/1cgNBsg5qEh_u3e23prHEnN48rd03i58s/view?usp=sharing

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*