Chạy rà dây dẫn

January 4, 2024 admin 0

Có rất nhiều cách để có thể tối đa hóa hiệu suất hoạt động của dây cáp âm thanh. Từ các biện pháp chống tĩnh […]

Guitar Selection – Western Electric (Music online)

December 22, 2023 admin 0

01、 Nocturne  02、 El Choclo  03、 Romance  04、 Standchen  05、 La Cumparsita  06、 Tango  07、 Green Sleeves  08、 Capricho árabe  09、 Las Dos Hermanitas  10、 Habanera  11、 Fantasy On A Romantic Theme  12、 Waltz In E Minor  13、 Campo  14、 Concierto de Aranjuez (Adagio)