Các phiên bản We 755a

January 5, 2024 admin 0

Kiểm tra giá của 755A trên ebay, tất cả các con số đối với tôi đều có vẻ cực kỳ cao. Giống như WHOA, đó là […]

Western Electric 15a

December 26, 2023 admin 0

Các loa rạp hát Western Electric thời kỳ đầu về cơ bản là thiết kế một chiều, bao gồm một kèn hàm lớn cong (“hình […]

Western Electric 13a

December 25, 2023 admin 0

Kèn WE 13A được thiết kế và sản xuất bởi công ty Western Electric Company, là Công ty kỹ thuật điện của Hoa Kỳ, chi […]

Western Electric 12a

December 22, 2023 admin 0

Kèn WE-12A là loại kèn được phát triển ở giai đoạn đầu trong số nhiều sản phẩm của WE Inc. Và loại kèn này được […]